Anette

Våra tjänster

Vi arbetar med löpande redovisning/bokföring, bokslut, deklaration, betalningar, löner, rådgivning, budget och så vidare för alla företagsformer. Däremot gör vi inte revision.

Våra uppdrag är olika stora och olika omfattande. Åt vissa kunder sköter vi hela företagets administration medan vi åt andra gör bokslut, deklaration och årsredovisning. Från och med hösten 2018 erbjuder vi även digital lösning för fakturahantering och attest för våra kunder.

 

Marie och Jessica
Gusten

Samarbete

För att kunna erbjuda aktiebolag en bra lösning med redovisning och revision har vi samarbe med olika revisorer. Vi kan samarbeta med den revisor vår kund önskar.

Kyrklig redovisning

Vi arbetar också med kyrklig redovisning åt några församlingar och pastorat i svenska kyrkan.

Anette och Evelina funderar över något
Marie

Auktoriserade redovisningskonsulter

På vår redovisningsbyrå finns idag två auktoriserade redovisningskonsulter; Anette Björkheim och Marie Olofsson.

Vi är auktoriserade av Srf konsulternas förbund vilket är en branschorganisation som ställer krav på sina ledamöter vad gäller rutiner, kompetens och kontinuerlig vidareutbildning. Detta innebär att byrån följer REX - Svensk standard för redovisningsuppdrag.

Gabriella och Anette
Annie

Våra medarbetare

Förutom Anette Björkheim och Marie Olofsson arbetar Evelina Andersson, Gabriella Ilic, Jessica Tully och Annie Olsson med redovisning på Redovisningsbyrån Tranan AB.