Marie och Jessica

Våra tjänster

Vi arbetar med löpande redovisning/bokföring, bokslut, deklaration, betalningar, löner, rådgivning, budget och så vidare för alla företagsformer. Däremot gör vi inte revision.

Våra uppdrag är olika stora och olika omfattande. Åt vissa kunder sköter vi hela företagets administration medan vi åt andra gör bokslut, deklaration och årsredovisning.

Vi erbjuder även digital lösning för fakturahantering och attest för våra kunder. Leverantörsfakturor skickas direkt till scanningscentral, attesteras i internetbaserat program och kommer sedan med automatik in i vårt redovisningssystem. Företagaren har tillgång till alla sina leverantörsfakturor i attestsystemet. Inga pappersfakturor att arkivera eftersom det sköts av scanningscentralen.

 

Evelina, Anette, Jessica och Annie
Jessica och Annie

Samarbete

För att kunna erbjuda aktiebolag en bra lösning med redovisning och revision har vi samarbe med olika revisorer. Vi kan samarbeta med den revisor vår kund önskar.

Kyrklig redovisning

Vi arbetar också med kyrklig redovisning åt några församlingar och pastorat i svenska kyrkan.

Evelina och Anette funderar över något
Evelina och Marie

Auktoriserade redovisningskonsulter

På vår redovisningsbyrå finns idag två auktoriserade redovisningskonsulter; Anette Björkheim och Marie Olofsson.

Vi är auktoriserade av Srf konsulternas förbund vilket är en branschorganisation som ställer krav på sina ledamöter vad gäller rutiner, kompetens och kontinuerlig vidareutbildning. Detta innebär att byrån följer REX - Svensk standard för redovisningsuppdrag.

Våra medarbetare

Förutom Anette Björkheim och Marie Olofsson arbetar Evelina Andersson, Jessica Tully och Annie Olsson med redovisning på Redovisningsbyrån Tranan AB. Helen Ernstsson är nu praktikant hos oss.

Vid fikabordet med vår praktikant Helen Ernstsson