Vår affärsidé 

Vår affärsidé är att sköta bokföring, bokslut, skatt och annan administration åt företagare. När vi sköter ekonomifunktionen kan företagaren själv frigöra tid som kan läggas på det han eller hon är bäst på; sin verksamhet. 

Vi, det vill säga Anette Björkheim och Marie Olofsson, startade Redovisningsbyrån Tranan AB 1997 efter erfarenheter av arbete på revisionsbyrå samt högskolestudier. Efter hand har antalet kunder och medarbetare vuxit. 

I dessa tider av digitalisering och automatisering tar Redovisningsbyrån Tranan AB kliv framåt vad gäller teknisk utveckling och digitala arbetssätt. Detta samtidigt som vi fortsätter vara en byrå med personligt engagemang, god service och hög kvalitet.

 

Marie och Jessica

Våra tjänster

Vi arbetar med löpande redovisning/bokföring, bokslut, deklaration, betalningar, löner, rådgivning, budget och så vidare för alla företagsformer. Däremot gör vi inte revision.

Våra uppdrag är olika stora och olika omfattande. Åt vissa kunder sköter vi hela företagets administration medan vi åt andra gör bokslut, deklaration och årsredovisning.

Vi erbjuder även digital lösning för fakturahantering och attest för våra kunder. Leverantörsfakturor skickas direkt till scanningscentral, attesteras i internetbaserat program och kommer sedan med automatik in i vårt redovisningssystem. Företagaren har tillgång till alla sina leverantörsfakturor i attestsystemet. Inga pappersfakturor att arkivera eftersom det sköts av scanningscentralen.

 

Evelina, Anette, Jessica och Annie
Helen och Jessica

Samarbete

För att kunna erbjuda aktiebolag en bra lösning med redovisning och revision har vi samarbe med olika revisorer. Vi kan samarbeta med den revisor vår kund önskar.

Kyrklig redovisning

Vi arbetar också med kyrklig redovisning åt några församlingar och pastorat i svenska kyrkan.

Evelina och Anette funderar över något
Evelina och Marie resonerar

Auktoriserade redovisningskonsulter

På vår redovisningsbyrå finns idag två auktoriserade redovisningskonsulter; Anette Björkheim och Marie Olofsson.

Vi är auktoriserade av Srf konsulternas förbund vilket är en branschorganisation som ställer krav på sina ledamöter vad gäller rutiner, kompetens och kontinuerlig vidareutbildning. Detta innebär att byrån följer REX - Svensk standard för redovisningsuppdrag.

Annie och Christina

Våra medarbetare

Förutom Anette Björkheim och Marie Olofsson arbetar Evelina Andersson, Jessica Tully, Annie Olsson och Helen Ernstsson med redovisning på Redovisningsbyrån Tranan AB. Chistina Borg är vår administratör och allt-i-allo.

Vid fikabordet med vår praktikant Helen Ernstsson