God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År

Mellan den 23 december 2016 och den 5 januari 2017 är kontorets öppettider begränsade. Om du planerar att besöka oss; ring innan du kommer så att vi säkert är på plats. Den 9 januari är vi tillbaka som vanligt.

Önskan om trevliga helger med ett citat:

Ta alltid ut glädjen i förskott. Det värsta som kan hända är att du har varit glad i onödan.                                                               Okänd

Ofta vid årsskiften sker det förändringar kring reglerna inom näringsverksamhet, och i år är inget undantag. I vårt julbrev har vi skrivit om några förändringar. Här är de beskrivna lite mer detaljerat.

Avdragsrätten för måltider i samband med representation slopas. Utgifter för enklare förtäring och förfriskningar medges det dock fortfarande avdrag för. De gamla reglerna om avdrag med 90 kr per person gäller för alla vars räkenskapsår påbörjats före 31/12-2016. Enkelt :)

Moms ska få lyftas med momsbeloppet på representationsmåltider som kostar upp till 300 kr/person.

Man får alltså lyfta moms enligt olika schablonregler 36 kr eller 46 kr beroende på måltidsdryck men kostnaden för själva måltiden blir en icke avdragsgill kostnad. Schablonregeln om 46 kr är tydligen under översyn av skatteverket så vill man vara på säkra sidan lyfter man max 36 kr per person i moms i samband med representationsmåltider. Dock max momsbeloppet på kvittot.

Som "förenkling" börjar reglerna att gälla vid olika datum beroende på vilket räkenskapsår man har. Momsreglerna däremot ändras från 1 januari 2017 för alla, oavsett räkenskapsår. 

I november las förslag om ändringar i 3:12-reglerna fram. Vi har beskrivit utredningens förslag i en nyhet som las upp den 3 november. Förslagen är nu ute på remiss och det är inte alls säkert att det kommer att bli så som utredningen föreslår.

Fåmansföretagare kan tänka på är att det är extra viktigt att uppfylla lönekravet 2016 för att få använda reglen om löneutrymme. Detta påverkar utdelningsutrymmet 2017. Framåt i tiden kommer det att krävas mycket högre löneuttag än tidigare för att uppfylla lönekravet som förslaget ser ut.

Den skattehöjning på utdelning från fåmansföretag som aviseras från 20 till 25 % för lågbeskattat utdelningsutrymme föreslås börja gälla 2018. Det kan därför vara extra intressant att kunna göra en utdelning från sitt aktiebolag under 2017.

 

2016-12-15 20:29