Gratulerar Anna

Gratulerar Anna

Anna har genomfört Redovisningskonsultexamen den 30 september 2014. Hon får numera kalla sig Auktoriserad Redovisningskonsult.

Nu har kontoret tre Auktoriserade Redovisningskonsulter. 

2014-11-18 15:31