Julgåvor och tillfälliga regler som gäller 2020

Julgåvor och tillfälliga regler som gäller 2020

Så här års brukar funderingar om julgåvor vara på agendan. Beloppsgränsen för julgåvor är även i år 450 kr inkl moms. Tillfälliga regler, med högre beloppsgräns, gäller tom 31 december 2020.

Gåvor från arbetsgivaren till anställda är normalt skattepliktiga men julgåvor enligt särskilda regler är undantag från detta. Beloppsgränsen för skattefri julgåva är 450 kr inklusive moms. Fraktkostnader ingår inte i beloppet. De 450 kronorna inkl moms är ett gränsbelopp vilket gör att om gåvan är dyrare än så blir hela beloppet en skattepliktig gåva. 

Från och med i somras infördes en tillfällig regel om skattefri gåva för att lindra effekterna av pandemin. Den innebär att arbetsgivare kan ge gåvor till ett värde upp till 1 000 kr inkl moms som skattefri gåva. Om värdet överstiger 1 000 kr inkl moms blir det överstigande beloppet skattepliktigt. Om "Coronabeloppet" inte tidigare utnyttjats under året innebär det att arbetsgivare i år kan ge skattefri julgåva för 1 450 kr inkl moms. 

För att vara skattefri krävs att gåvan ges till alla anställda eller till en större grupp av anställda. Observera att i enskild firma gäller reglerna för anställda men inte för företagaren. 

Julgåvor till kunder är alltid en icke avdragsgill kostnad om det inte avser en representationsgåva i samband med affärsförhandling eller liknande.

2020-11-27 10:10